2020 logo 200px bez tla 18 Międzynarodowy Turniej Koszykówki

  18th International Basketball Tournament

 

Turniej anulowany /Tournament cancelled

 

Witam wszystkich,  250px UK English version
Mam nadzieję, że każdy z was jest zdrowy i bezpieczny w tym trudnym czasie.
W związku z epidemią, polski rząd wydłużył czas różnych restrykcji, włącznie z zakazem zgrupowań zbiorowych takich jak nasz turniej, do czasu ustąpienia epidemii, bez podawania dokładnej daty. Spodziewaliśmy się tego, jednakże mieliśmy nadzieję, że epidemia nie dotknie Polski ani innych krajów w tak dużym stopniu. Ryzyko zarażenia na imprezie tak dużej jak nasz turniej jest zbyt duże do zignorowania.

W związku z tym musimy niestety odwołać turniej, skontaktujemy się z każdym uczestnikiem w tym miesiącu żeby dopiąć sprawy.

Turniej jest dla nas ważnym wydarzeniem, przez ostatnie 17 lat rok po roku, organizowaliśmy turniej na najwyższym możliwym standardzie, zawsze poprawialiśmy nasze niedoskonałości, staraliśmy się żeby każdy miał dobrą zabawę ale co najważniejsze żeby grać przeciwko różnym drużynom z różnych państw. Turniej urósł z małego wydarzenia do olbrzymiej imprezy, której niektórzy oczekują z niecierpliwością i odwiedzają nas każdego roku.

W tym tygodniu zaczniemy proces odwołania turnieju, zaczynając od kontaktu z naszymi partnerami, wolontariuszami, hotelarzami i gastronomami oraz oczywiście uczestnikami.

Dziękujemy bardzo za wasze zainteresowanie oraz wsparcie, mamy nadzieję zobaczyć was w przyszłym roku.

pozdrawiamy, zostańcie w domu... i do zobaczenia na Turnieju 2021.

 

Hello everyone
We hope that every one of you is keeping safe and well in this trying time.
Due to the spreding epidemic the polish government has extended various restrictions, including prohibition of mass gatherings such as our tournament, until the epidemic has died down, with no specific date provided. We have expected this to happen, however we have had hoped that the epidemic would not affect Poland and other countries to this degree. The threat of infection on an event as massive as our tournament is too large to ignore.

As such, we have to unfortunately announce a cancellation of our tournament.
Consequently, we will contact every participant this month to settle things.

The tournament is a special event for us, for the past 17 years, year after year, we have organized the tournament on the highest possible standard, always improving on our imperfections, doing our best for everyone to have an enjoyable time and, most importantly, to match against various teams from various countries. The tournament has grown from a small event to a massive gathering that many look forward to and visit every year.

We will begin the process of cancellation this week starting with contacting our partners, volunteers, suppliers and of course participants.

Thank you very much for your interest and support, we hope to see you next year.

Keep safe and best regards and see you in 2021.

 Drukuj  Email